Ежегодната награда за млад художник е основана за първи път през 1990 г. в Чехия от създателя и директора на Фондацията за гражданско общество (САЩ) Уенди Люерс. Днес наградата съществува в 10 европейски страни и се е превърнала в едно от най-престижните отличия и сериозна професионална атестация. Сред държавите, присъединили се към наградата, са: Чехия, Словакия, Хърватска, Косово, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Словения, Албания. Като резултат от активния обмен на информация между страните е основана Международната мрежа за награди за млади художници YVAA (http://www.yvaa.net/). 

България се включва през 2008 г. Инициативата е на Института за съвременно изкуство - София, който впоследствие е избран да организира провеждането на конкурса.

Първите трима носители на наградата „БАЗА” са Рада Букова (2008), Самуил Стоянов (2009) и Антон Терзиев (2010).

Целта на Наградата е да осигури подкрепа за младите художници, като им открие нови възможности за образование, изследване и професионална реализация. Наградата създава позитивен контекст за младото съвременно изкуство и благоприятна среда за развитието му.

Конкурсът е отворен за творци до 35 години, работещи във всички сфери на съвременното изкуство. Кандидатите трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи на територията на страната.

Наградата е стипендия и шестседмичен престой в International Studio and Curatorial Program (ISCP), Ню Йорк, през периода октомври 2011 - май 2012 г. и самостоятелна изложба през 2012 г. в галерията на ИСИ-София.

Процедура:

 • авторите (родени не по-рано от 1976 г.) предоставят творческа документация;
 • журито на конкурса, съставено от утвърдени специалисти в областта на съвременното изкуство, обявява своите номинации до 17 април 2011 г. на сайта на ИСИ-София (http://ica-sofia.org/);
 • номинациите се представят в изложба през м. юни-юли в Софийска градска художествена галерия;
 • журито определя победителя и го съобщава в деня на откриването на изложбата.

Задължително условие е кандидатите да владеят английски език. С номинираните се провежда събеседване на английски език.

Портфолиото трябва да съдържа:

 • Име, адрес, телефон, e-mail;
 • Биография (CV) и библиография;
 • Снимки/разпечатки на творбите (със заглавия, размери, година);
 • DVD (за видеотворби и пърформанси).
 • Кандидатите могат да предоставят допълнителни материали (каталози, брошури, текстове).
 • Приложената документация не се връща. Тя остава в архива на Наградата.
 • Участниците в конкурсите през 2008, 2009, 2010 г. могат само да допълнят своята документация.

Крайният срок за предаване на е 4 април 2011 г. в Софийска градска художествена галерия (за наградата „БАЗА”). СГХГ е партньор на проекта.

За контакт: Даниела Радева - 02 / 987 21 81.