Националният конкурс “Млади таланти” се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации.
Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието, младежта и науката за подпомагане развитието на младите таланти в страната. Национален координатор за провеждане на конкурса в Република България е Министерството на образованието, младежта и науката.

Участието в националния конкурс се осъществява чрез подготовката на научноизследователски или иновационни проекти в следните научни области:
• естествени науки;
• комуникационни и информационни технологии;
• социални науки.
Условията на националния конкурс са изцяло съобразени с изискванията на Европейското състезание за млади учени, което е част от рамковите програми на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

• В конкурса могат да участват ученици и студенти първи курс от цялата страна, родени между 1 януари 1991 г. и 1 септември 1996 г.;
• В разработването на един проект могат да участват индивидуални участници или екип от трима млади таланти;
• Всяко предложение се представя на електронен носител и в по 1 екземпляр на български език и английски език.

Краен срок за кандидатстване - 30 април

Линк към конкурса