Институт "Отворено общество" – София обявява конкурс за финансиране на проекти на групи в неравностойно положение – фаза 2.  Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните по време на криза", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден Фонд към Институт "Отворено общество".

Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) във време на икономическа и финансова криза.

Конкурсът е отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение.

Повече за условията на конкурса можете да прочетете тук.

Крайният срок за подаване на документи е 29 април 2011г.

Кандидатите трябва да попълнят регистрационен формуляр (неформалните граждански групи на хора в неравностойно положение могат да го намерят тук, а организациите с нестопанска цел – тук) и попълнена бюджетна матрица.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени не по-късно от 01 юли 2011 г. на страницата на Институт "Отворено общество" – София.