По случай Европейската година на доброволчеството 2011 и Международната година на горите на ООН Центърът за развитие на човешките ресурси и ЕИЦ "Европа Директно" - София обявяват конкурс на тема: „Грижата за гората е отговорност на всеки от нас”.  Конкурсът е насочен към училищата под егидата на UNESCO и училищните екоклубове в страната.

Очакваме вашите разработки да представят кратко систематизирано описание на доброволчески инициативи (минали, настоящи или бъдещи), свързани с опазването на горите. Примерни теми: Какви дървета се срещат в българските гори? Какви са проблемите, свързани с тяхното опазване? Как младите хора могат да помагат за опазване на дърветата? Можете да ни изпратите като допълнение на вашите разработки снимков материал на дърветата, както и всякакъв вид материали (брошури, плакати и др.), изработени от вас по дадената тема. Ако материалите са на хартиен носител или е невъзможно изпращането им по e-mail, ги изпратете на нашия адрес: София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3, за конкурса: "Грижа за гората".

Очакваме разработките да бъдат в максимален обем 4500 печатни знака (2 стр. А4 с интервалите). В края на текста да бъдат написани: пълното име на училището-участник, име на екоклуба, възраст на учениците, участващи класове, точен адрес на училището, актуален телефон, е-mail за връзка. Разработките и други материали с липсващи авторски данни няма да бъдат включени в конкурса.

Наградите

Най-добрите разработки ще дадат възможност на наградените екоклубове да участват в тридневен летен лагер в български природен резерват, където участниците ще преминат обучение и ще участват в доброволчески инициативи за опазване на околната среда. Лагерът ще се проведе през първата половина на месец юни.

Предвидени са и много поощрителни награди за 5-те най-добри отбора.

Жури и обявяване на резултатите

Предложенията ще бъдат оценявани до 8 май 2011 г. от комисия, състояща се от представители на:

  • Неправителствени екологични организации;
  • Организаторите на конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 09 май 2011г. – Ден на Европа на Интернет страниците на организаторите -  http://www.hrdc.bg/ и http://direct.europe.bg/. Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултата от конкурса и по e-mail. Най-добрите текстове и снимкови материали ще бъдат включени в бъдещи печатни издания на Центъра за развитие на човешките ресурси и на ЕИЦ „Европа Директно” - София.

За повече информация и насоки – ; тел. 02 /915 50 24.

Текстът на поканата може да изтеглите от тук:

Покана за конкурс pdf (458.96 KB)