В Официалния вестник на ЕС от 16 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание:

  • EPSO/AD/206/11 - Администратори (AD 5);
  • EPSO/AD/207/11 - Администратори (AD 7).

Поканата се отнася за областите:

  • Европейска публична администрация;
  • Право;
  • Икономика;
  • Одит;
  • Финанси;
  • Статистика.

Пълния текст на конкурсите можете да видите тук:

EPSO/AD/206/11 и EPSO/AD/207/11.pdf (350.77 KB) 

За да участвате в конкурса трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на интернет страницата на EPSO.

Краен срок за регистрация, включително и за валидиране на кандидатурата, е  14 април 2011 г., 12 ч. (на обяд) брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO