През януари 2011 г. Представителството на Европейската комисия в България обяви конкурс за създаване на пилотен екип от младежи-експерти по европейски теми – "Team  Europe  junior  – 2011", които да бъдат основните участници в кампанията "Обратно в училище" през май 2011 година под знака на Европейската година на доброволчеството.

От получените над 80 завления за участие, 44 младежи-студенти бяха избрани да посетят европейските институции в Брюксел и да получат обучение по европейски теми и по комуникационни умения, както и сертификат за участие в комуникационните дейности на Представителството на Европейската комисия в България.

Младежите ще разкажат за своите информационни дейности по време на гостуването в София на европейския доброволчески тур от 21 до 27 ноември 2011 година.

Представителството на Европейската комисия в България благодари за силния интерес към конкурса и окуражава всички желаещи да участват и в бъдещи наши конкурси и инициативи!

Повече информация за конкурса

Страница във фейсбук: Team Europe Junior 2011

Група във фейсбук: Team Europe Junior 2011 Bulgaria

Страница на Европейската година на доброволчеството 2011

 

За повече информация:

Отдел "Информация и комуникация" – 933 52 52