Ученичката Боряна Иванова от Ловеч е българският победител в конкурса за млади преводачи на Европейската комисия. На 6 февруари бяха обявени имената на 27-те победители в ежегодния конкурс за млади преводачи „Juvenes Translatores“, организиран от Европейската комисия. На него се явиха около 3000 гимназисти на 17-годишна възраст от цяла Европа, с което конкурсът отбеляза нов рекорд: участниците бяха с 25 %повече от предишната година, а броят на кандидатствалите училища е най-високият до момента — над 1600 в сравнение с 1430 през 2009 г. Победителите — по един от всяка държава-членка на ЕС — ще бъдат поканени на церемония по награждаването, която ще се проведе на 7 април в Брюксел.

Европейският комисар по образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви следното: „Радвам се, че конкурсът за млади преводачи набира все по-голяма популярност. Рекордният брой кандидати и участници е доказателство за силната мотивация на младите хора да изучават чужди езици, като надеждата ми е, че този пример ще бъде последван и от други училища. Ученето на езици отваря повече врати, обогатява развитието на младите хора и им дава по-голямо предимство на трудовия пазар“.

Според г-жа Василиу част от успеха на „Juvenes Translatores“ се дължи на неговото популяризиране в социалните мрежи. „Няма съмнение, че по този начин младите хора имаха възможност да се запознаят по-отблизо с конкурса, тъй като участниците активно обменяха опит и впечатления във Фейсбук и Туитър“, коментира Андрула Василиу.

Конкурсът се състоя на 23 ноември 2010 г. едновременно във всички участващи училища, които отговаряха за надзора при провеждането му. Кандидатите разполагаха с два часа, за да преведат текст с обем от една страница от избран от тях език на някой от останалите 22 официални езика на ЕС. Повече от 60 училища от България се записаха за участие в тазгодишното издание на конкурса.  От тях чрез подбор на случаен принцип бяха избрани осемнадесет училища от тринадесет града: Бургас, Варна, Добрич, Дряново, Кюстендил, Ловеч, Петрич, Пловдив, Разград, Силистра, Смолян, София и Троян.  

Оценката на преводите бе извършена от щатни преводачи в Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Всеки текст бе прегледан от преводач, за когото езикът, на който е бил преведен текстът, е роден. Най-добрите преводи от всяка държава от ЕС бяха подбрани от специална комисия.

Наградата е тридневна екскурзия до Брюксел за всеки победител и придружаващ го възрастен. На церемонията, предвидена за 7 април 2011 г., новият ръководител на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия Ритис Мартиконис ще връчи наградите и дипломите на победителите в конкурса. По време на престоя си в Брюксел те ще имат и възможност да се срещнат с преводачи на ЕС на работните им места в Комисията.

„Juvenes Translatores“ (в превод от латински — „млади преводачи“) е единственият конкурс, в който 17-годишните ученици могат да изпробват преводаческите си умения на избран от тях официален език на ЕС. За първи път конкурсът бе проведен през 2007 г. като пилотен проект, целящ не само да запознае младите хора с работата на преводача, но и да популяризира преводаческата професия и изучаването на чужди езици в училище. Отзивите, получени както от учители, така и от ученици, показват, че участието в конкурса може да бъде и доста забавно. В предишните три издания победителите в конкурса за България бяха от ГПЧЕ „Симеон Радев“, Перник (през 2007 г.), 164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“, София (2008 г.) и Гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“, Разград (2009 г.).

Наред с всичко останало „Juvenes Translatores“ е помогнал на някои млади хора в избора на бъдещото им поприще — известно е, че при постъпването си в университета част от победителите от минали години са се насочили към езикови специалности.

 

Имената на победителите (заедно с избраните езикови комбинации) и техните училища можете да видите тук.