Осем младежи от София, петима от Видин, двама от Плевен, двама от Кубрат, един от Пловдив, един от с. Одърне, един от Перник и един от град Левски са победителите в конкурса “Правото на протест – как да защитим гражданските си права”, обявен от евродепутата Надежда Нейнски.

“Направих изключение и вместо 20 младежи, ще поканя в Европейския парламент 21, защото техните работи бяха наистина равностойни. Впечатлиха ме с адектавност, отношение съм обществените проблеми и непримиримост в опитите за разрешаването им. Обмислям да препратя техните протести към отговорните институции в България, защото усилията на тези прекрасни млади хора си заслужава да бъдат доведени докрай”. Това отбеляза Надежда Нейнски във връзка с приключване на конкурса, организиран съвместно с Националната асоциация на европейските клубове в българските училища.

Конкурсът показа, че българските ученици имат силно развито гражданско съзнание, познание за работата на институциите в България и каузи, които са готови да отстояват. Проблемите, срещу които младежите протестират най-често, са: неподходящо написаните учебници, неспазването на дисциплината в училище, лошата материална база, задължителния характер на униформите, квотата на половете при приема във висши училища, липсата на култура у българите за разделно събиране на отпадъци, безразборното изсичане на горите, замърсяванията на въздуха и храните, навлизането на ГМО в живота ни, лошата инфраструктура в градовете - дупките по пътищата, липсата на велоалеи, неподдържаните детски площадки и междублокови пространства, недостъпната учебна среда за деца с физически проблеми и др.

Победителите в конкурса ще посрещнат пролетта в Брюксел – посещението на Европейския парламент е планирано за 21 и 22 март 2011 г.

Списъкът с победителите може да намерите на: http://nadejdaneynsky.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0002&n=001312&g=