Дирекцията на Природен парк „Българка“ обявява конкурс на тема: „Мечтите на една гора“.

Повече от 30 страни по света отбелязват всяка година „Седмица на гората“. В България тя се празнува от 1956г., когато е обявена официално от Министерски съвет. Смята се, че идеята е произлязла от древен индийски обичай, който по-късно е дал началото на познатия в днешно време празник.

Организацията на обединените нации (UNFF) обяви 2011г. за Международна година на горите. Мотото на кампанията е „Гора за хората“, което има за цел да напомни на населението за сложността в отношенията между човека и природата. Влиянието на горите върху нашата култура, начин на живот и въздействието на общество. Гората - дом и убежище, мощен филтър за въздух, вода и почва.

Основно ще бъде посланието за значението на горите за качеството на живот на всеки индивид и значимата им роля за благоприятна среда за живот.

Дирекцията на Природен парк „Българка“ обявява конкурс на тема: „Мечтите на една гора“. Конкурсът ще се проведе в следните направления:

  • Литература /жанрове: есе, приказка, стихотворение/ - обем – до 2000 думи, заглавието може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да е свързано с нея. Текстовете трябва да са написани на български книжовен език, като бъдат спазени правописните, граматическите и пункуационните правила.
  • Изобразително изкуство /рисунка, комикс, постер/ - размер на рисунките А3 –А4; техника по избор: акварел, пастел, темперни бои, маслени бои и др.
  • Фотография/снимки, фотоколажи/ - снимки на природни забележителности, защитени местности, пейзажи, растителни и животински видове.
  • Мултимедийни презентации /презентации на Power Point/ - изработка на компютърни презентации по зададената тема, включващи снимки, звук и текст. Обем до 20 слайда.

Общи условия за участие в конкурсите:

Участниците в конкурса се класират в три възрастови групи: 1-4 клас; 5-8 клас; 9-12 клас.

  • Съдържанието на творбата трябва да съответства на темата на конкурса.
  • Към всяка творба трябва да има приложена информация за автора – трите имена, град, училище, клас, име на класния ръководител, телефон и e-mail за връзка.

Творбите трябва да бъдат придадени не по-късно от 25 март 2011 година в:

  • Офиса на ДПП „Българка“ – гр. Габрово, ул. „Минзухар“№1/сградата на ДГС – Габрово/ или на e-mail
  • Община Трявна – Кольо Дабков – младши експерт „Култура и образование“
  • Общинско туристическо бюро – в сградата на Община Габрово – Диана Божкова

Творбите ще бъдат разгледани и оценени, като трите най-добри във всяка категория и възрастова група ще бъдат наградени.