Фондация „Роберт Бош" и фондация „Ерсте",  в сътрудничество с Балканската мрежа за разследващи репортажи (BIRN), имат удоволствието да обявят началото на петото издание на програмата „Балканската стипендия за отлични постижения в журналистиката".

Всяка година 10 балкански журналисти са избирани чрез конкурс да получат финансиране и професионална подкрепа за проучване и създаване на репортаж по тема с регионална и европейска значимост. Поканват се опитни журналисти да кандидатстват и да представят своите предложения за проучвания по темата за 2011 г. - „ПРАВОСЪДИЕ".

Успешните кандидати ще получат:

  • стипендия от 2000 евро, средства за пътуване в размер до 2000 евро и шанса да участват в 7-месечна програма за професионално развитие;
  • възможността да пътуват из региона с цел да създадат задълбочени проучвания с регионални и европейски измерения;
  • трейнинг от международно признати журналисти и експерти;
  • възможността техният материал да бъде публикуван из Европа и да станат членове на разрастващата се мрежа от балкански журналисти с отлични постижения в професията.

Изисквания

Кандидатитае трябва да са:

  • граждани на Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Хърватия и Черна гора;
  • да имат журналистически опит;
  • отлично да владеят английски език (като репортажите може да са на местния език);
  • да имат съгласие от работодателя си за участие.

За програмата

Стипендиантската програма включва въвеждащ семинар през май във Виена, напътствия за всеки стипендиант, индивидуални пътувания до други стани от региона и от ЕС, както и заключителен семинар и церемония за връчване на наградите през ноември в Берлин.

Стипендиантите ще получат напътствия от редакционния екип на Балканската мрежа за разследващи репортажи в процеса на работа, а по време на семинарите във Виена и Берлин ще научат повече по актуални теми на Европейския съюз, ще се срещнат с австрийски и германски политици и икономисти, ще създадат контакти с медийний партньори на програмата - Süddeutsche Zeitung и Der Standard.

Независимо жури ще избере трите най-добри статии, които ще получат атрактивни награди: 4000 евро, 3000 евро и 1000 евро.
Завършените репортажи ще бъдат разпространени на местните езици и на английски език и ще бъдат публикувани в онлайн издание, достъпно на уебсайта на стипендиантската програма: http://fellowship.birn.eu.com

Стипендиантите са окуражавани да поддържат контакт и да подкрепят нови членове чрез мрежата от възпитаници.

Кандидатстване

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 1 март 2011 г. Заявлението и насоките за кандидатстване са налични на адрес: http://fellowship.birn.eu.com

За повече информация:
Dragana Žarković Obradović
Fellowship programme manager
BIRN
Kneginje Ljubice 12
11 000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 6 555 91
Email: