eyv_cmyk-bgПредставителството на Европейската комисия в България обявява конкурс за създаване на пилотен екип от младежи-експерти по европейски теми "Team Europe junior – 2011", които да бъдат основните участници в кампанията "Обратно в училище" през 2011 година под знака на Европейската година на доброволчеството 2011.

Какво е Европейска година на доброволчеството 2011?

Европейската година на доброволчеството е едновременно празник и предизвикателство. Тя отбелязва ангажираността на милиони хора в Европа, които работят в и за своите общности през свободното си време без заплащане – например в училища, болници, спортни клубове, летища по време на тежки снеговалежи, за защита на околната среда, за осигуряване на социални услуги и за помагане на хора от други държави. Техните усилия и тези на хиляди организации в доброволчески дейности се отразяват върху нашия живот по безброй начини.

Конкурсът

Търсят се студенти , които да участват като доброволци в кампанията "Обратно в училище" през 2011 година – да се срещнат с ученици и учители в училището, което са завършили, в града, където са израснали.

Да говорят пред и с най-различни хора в България за доброволчеството, за Европейския съюз, за европейските политики или бюджет, за европейските теми, които вълнуват всички.

Основна цел

С този пилотен конкурс Представителството на Европейската комисия в България цели да събуди интерес и да засили осведомеността на местно, регионално и национално равнище, в училищата и университетите, относно Европейския съюз и доброволчеството и неговите реални измерения. Давайки своя личен пример, Team Europe junior – 2011 ще допринесат за тази кауза.

Провежда се в два етапа

Първи етап – изпращане по електронен път на формуляр-заявление за участие, мотивационно писмо и PowerPoint презентация по зададени европейски теми. Кандидатите, които получат над 30 точки, ще бъдат поканени на втория етап да говорят по темата на презентацията пред жури и публика.

Участниците в този конкурс ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на Представителството на Европейската комисия в България, представители на Team Europe Bulgaria и информационната мрежа Европа Директно – България.

Точките, събрани в първия етап, ще бъдат прибавени към точките, събрани през втория етап.

48-те участника, събрали най-много точки, ще получат следните награди:

1) посещение на  европейските институции в Брюксел и презентации по европейски теми от служители на европейските институции

2) специално обучение по умения и презентации по европейски теми – в България

3) грамоти - сертификати от Представителството на Европейската комисия за участие в Team Europe junior – 2011, описващи дейностите по участието в този екип

Формулярът-заявление за участие BG [44 KB], мотивационното писмо и PowerPoint презентацията се пращат по електронен път на адрес: за конкурса "Team Europe junior – 2011".

Срок за изпращане на заявление за участие: 17:30 часа на 20 януари 2011 г.

Обявяването на резултатите от конкурса и имената на победителите ще се състои през февруари 2011 година.

Прочетете пълния регламент на конкурса тук BG [266 KB]

За повече информация:

Въпросите се приемат само в писмен вид на: , Информационен център на Европейския съюз

Всички отговори ще бъдат публикувани на уебсайта на Представителството на ЕК на същия електронен адрес.