eufunds „Еврофондовете в българските медии" e журналистическият конкурс обявен в Ловеч от министъра по управление на средствата от ЕС Томислaв Дончев. Конкурсът се провежда в рамките на информационната кампания за популяризиране на оперативните програми.

 

Журналистическите материали трябва да представят проект или програма, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Няма ограничения за жанровете, типа медия и начина на разпространение. Конкурсът се провежда в три категории: електронни, печатни и „нови" медии и е отворен до 6 декември 2010 г.

Участниците могат да бъдат номинирани от медии, представители на тяхната аудитория или от самите автори. Няма да се обсъждат единствено анонимни материали.

Отличените автори ще получат и парични награди. За автора на най-високо оценената публикация е осигурено обучение в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Холандия.

 

За заявки и допълнителна информация:

http://eufundsmediacompetition.btcpromedia.org/