Избори 2014

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

Членовете на действащия Европейски парламент ще проведат последната си пленарна сесия в средата на април. Дотогава напрежението ще се засилва постоянно, тъй като членовете на ЕП ще се стараят да постигнат съгласие между различните политически групи и различните държави членки, за да приемат някои изключително важни законопроекти. Ще се забрани ли използването на електроните цигари, ще започне ли да действа единният банков съюз? Вижте по-долу.

 

Дневният ред на оставащите пленарни сесии и заседания на комисии ще бъде изпълнен с преговорите по единния механизъм за спасяване на фалирали банки, финансовите услуги, железниците, защитата на данните, помощта за най-нуждаещите се и други почти финализирани законопроекти. Всяка точка от законодателството, която не бъде гласувана на последната пленарна сесия, ще отпадне.

По отношение на икономиката, членовете на ЕП правят всичко възможно да приемат ключовите компоненти на банковия съюз: гаранциите за депозитите, спасителните фондове и единния  надзорен механизъм (ЕНМ). Но резултатът от преговорите за ЕНМ е все още неясен. Също така, много законопроекти в областта на финансовите услуги (директивата относно пазарите на финансови инструменти, прането на пари, информацията за инвеститорите, достъпа до банкови услуги, застраховането...)  засега са само в процес на преговаряне.

След тях идва и разследването на Парламента относно усилията на Тройката“ — Европейската комисия, Европейската централна банка и МВФ — да спаси европейските държави от икономическата криза. Докладът на Комисията по икономически и парични въпроси ще бъде следен с интерес, особено в държави, където решенията на Тройкатаса оказали най-голямо влияние на всекидневния живот на хората.

Що се отнася до социалната политика, все още се водят преговори със Съвета по законодателството относно командированите в чужбина работници. Финалното гласуване на фонда за най-нуждаещите се може да се състои в края на февруари.

В областта на гражданските свободи, предстои Парламентът да гласува своята позиция относно защитата на данните, при все че още не е постигнато съгласие с държавите членки на ЕС. Настоящият ЕП ще предаде поправките, които възнамерява на направи, на следващия парламент, за да могат да продължат преговорите с държавите членки. Незаконодателният, но изключително важен доклад относно наблюдението над европейски граждани, извършвано от Агенцията за национална сигурност на САЩ, може да бъде гласуван в началото на март в Страсбург.

Въпроси, свързани с безопасността на храните, като инспекцията на храните и фуражите, здравето на животните и правилата за хуманно отношение към животните, се обсъждат в Комисията по околна среда и Комисията по земеделие и могат да бъдат включени в дневния ред на сесията, която ще се проведе в средата на април. Проектозакони за защита на потребителите, като тези за етикирането по модела на произведено в и последният пакет за телекомуникациите, който намали още повече цената на роуминг услугите, са също в процес на подготовка.

Проектът на Директивата относно тютюневите изделия, по който вече е постигнато съгласие с държавите членки, ще бъде оконателно приет през февруари. Членовете на ЕП ще приемат също така и целите за намаляване на емисиите на CO2 от автомобилите. Законодателният пакет за климатичните промени, преразглеждането на системата за търговия с емисии и на законодателството за качеството на въздуха ще бъдат прехвърлени на следващия парламент за финализиране.

Очевидните политически различия със Съвета относно предложението за железниците (четвъртилиберализационен пакет) и пристанищните услуги продължават да съществуват, но ЕПнай-вероятноще приеме своята позиция по тези въпроси на пленарните сесии през февруари и март. Работата по тези законопроекти ще продължи и по време и на следващия парламентарен мандат.

Някои от най-важните теми за предстоящите пленарни сесии:

 

·         Тютюневи изделия: февруари (очаква се потвърждение)

·         Пакет за железниците: февруари (очаква се потвърждение)

·         Въглеродни емисии: февруари (очаква се потвърждение)

·         Фонд за най-нуждаещите се: февруари (очаква се потвърждение)

·         Правила и директива за защита на данните: март (очаква се потвърждение)

·         Доклад за дейността на Агенцията за национална сигурност на САЩ: март (очаква се потвърждение)

·         Пране на пари: март (очаква се потвърждение)

·         Пристанищните Услуги: март (очаква се потвърждение)

·         Пакет за телекомуникациите: април (очаква се потвърждение)

·         Единен банков съюз: април (очаква се потвърждение)

·         Доклад на Тройката : април (очаква се потвърждение)

·         Командировани работници: април (очаква се потвърждение)

·         Качество на горивата: април (очаква се потвърждение)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg