Вашият въпрос за ЕС:: Здравейте,интересува ме следното: какви саевропейските регулации за извършванена техническа поддръжка за европейскиграждани.Смятам да отворя фирма, която дапредлага технически софтуер исвързаната с него техническаподдръжка. В миналото бях чел, че ЕС имарегламент, според който техническатаподдръжка трябва физически да сенамира в ЕС страна (Испания, Румъния ит.н.). Специално за немски гражданиимаше изискване да не за записватразговорите.Има ли конкретен регламент (директиваи т.н.), които да не позволяватизползване на друга страна, напримерИндия, Китай и т.н. Ивайло Николов

 

Здравейте господин Николов,

Благодаря, че се свързахте с Европа Директно Стара Загора!

Ще Ви предложа няколко връзки, на които бихте могли да намерите информацията, която ви интересува:

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index_bg.htm#Manufacturer

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_bg.htm

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/identifying-product-requirements/index_bg.htm

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_bg.htm

Ако се затруднявате да намерите точната информация, съгласно конкретните ви нужди, бихте могли да се обърнете и към колегите ни от мрежата Europe Enterprise Network. Тя е насочена изцяло към бизнеса и ще ви окаже подкрепа.

Контактите на 8-те центъра в България, може да намерите на:

https://een.ec.europa.eu/about/branches/bulgaria

Надявам се да сме успели да Ви насочим в правилната посока. При необходимост, не се колебайте да се обърнете отново към нас.

Поздрави и успешен ден,

Константин Стоянов

Европа Директно Стара Загора