Вашият въпрос за ЕС:: Здравейте,Мой приятел Англичанин работи извънБългария в Европейска държава къдетотой и фирмата в която работи плащат данъците си. Той иска да се премести в България като по това което прочетох разбрах че му трябва ЕГН. Това което го притеснява е че ще трябва да бъде двойно таксуван. Какво и къде трябвада представи за да не плаща данъци в държавата в която работи и в България.Това което са ми казвали е че трябва дапокаже в България документ че вдругата държава плаща по=високиданъци от тези в България. Дали това евярно незнам. Затова питам. Благодаря предварително!

 

Здравейте,

Благодаря, че се обърнахте към Европа Директно - Стара Загора за информация.

Съществува риск доходът ви да бъде обложен с данък два пъти, ако две страни имат право да сторят това, например ако:

§  живеете в една страна от ЕС, но работите в друга  (трансграничен работник);

§  сте командирован в чужбина за кратък период от време;

§  живеете и търсите работа в чужбина  и сте прехвърлили обезщетенията си за безработица от вашата страна по произход;

§  сте пенсионер и живеете в една страна , а получавате пенсията си от друга.

 

В тези случаи, макар че за вас винаги ще важат данъчните правила в страната ви на пребиваване, може да ви се наложи да плащате данъци и в другата страна.

За щастие, повечето страни са сключили споразумения за избягване на двойното данъчно облагане помежду си. Благодарение на тези споразумения обикновено можете да избегнете двойното облагане:

§  съгласно много двустранни данъчни споразумения размерът на данъка, който плащате в страната, където работите, се приспада от данъка, който дължите в страната си на пребиваване;

§  в други случаи доходът, получен в страната, където работите, може да подлежи на облагане само в тази страна и да е освободен от данъци в страната ви на пребиваване.

Имайте предвид, че данъчните ставки в двете страни най-вероятно ще се различават. Ако данъчната ставка в страната, където работите, е по-висока, това е окончателната ставка, по която ще платите данък, дори ако платеният в тази страна данък се приспада от дължимия данък във вашата страна на пребиваване или ако вашата страна на пребиваване ви освобождава от плащането на данък.

За да бъдете освободен от двойно данъчно облагане, може да се наложи да докажете в коя страна пребивавате и че вече сте платили данъци върху дохода си. Проверете в данъчните органи какви доказателства и документи трябва да представите.

Обикновено, ако живеете в дадена страна от ЕС и работите там за предприятие, установено в друга страна от Съюза, съгласно повечето данъчни спогодби ще трябва да плащате данък само в страната си на пребиваване.

С уважение,
 
Димитрина Павлова
 

Информационен център "Европа Директно"
Стара Загора