Вашият въпрос за ЕС:: ЕС има ли представителство в София.

 

Уважаеми господин Димитров,

В София има Представителство на Европейската комисия, както и Информационно бюро на Европейския парламент. Освен това има два информационни центъра от мрежата Европа Директно. По-долу, може да намерите техните координати.

Благодаря за въпроса!

 

Представителство на Европейската комисия в България

Ул. Московска 9

Тел.: (+359 2) 933-52-52

Факс: (+359 2) 933-52-33

Ел. поща: " ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy37495 + '\'>'+ addy_text37495+ '<\/a>'); //-->\n

Информационно бюро на Европейския парламент в България

ул. "Московска" №9
тел. (02) 985 35 45

Европа Директно София

ул. "Г. С. Раковски" №101
тел.: (02) 471 9818
е-поща:

Европа Директно Читалища

ул.”Солунска” 34

Тел./факс  (+ 359 2 ) 986 2272 ;  946 19 11

Антоанета Гинина

Моб.  (+359 89) 666 92 03

Зоя Борисова

Моб.  (+359 89) 666 9210

Електронна поща: