Дейности

Календар

Вижте по година Вижте по месец Търси Към месец

Медиен семинар в Казанлък на тема "Многодишна финансова рамка на ЕС 2014-2020 г."

Европа директно - Стара Загора, общински офис Казанлък организира на 2.11.2011 г. семинар за медиите на тема: „МНОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА НА ЕС - ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА".

 

Семинарът се проведе в малката зала на Общинския информационен център на ул.Искра №4 и на него присъстваха представители на всички местни медии: Славяна Узунова , като представител на местната телевизия Прес тв и местното радио „Вис виталис"; Иван Бонев- казанлъшкият сайт www.kazanlak-bg.info; Диана Рамналиева, представител на сайта www.5-minuti.com; Петър Марчев - вестник „Искра"; Радостина Байчева -вестник „Долина"; Елена Ботева- стажант във вестник „Седмица".

 

Ръководителят на Центъра „Европа директно" - Стара Загора, г-жа Румяна Грозева представи предложението на Европейската комисия за Многодишната финансова рамка /МФР/ на ЕС 2014-2020 г.

 

Още в самото начало тя подчерта, че  понятието МФР не е бюджета на ЕС за седем години, а това е механизъм, който определя максималния размер на сумите, налични за всяка важна разходна област от бюджета на ЕС. Този механизъм /МФР/ гарантира,че разходите на ЕС са предвидими и са предмет на стриктна бюджетна дисциплина.

 

Общият таван за бюджетните кредити, предложен от Комисията за периода 2014 - 2020 г., е 1 025 млрд. евро

Тези данни не включват няколко инструментa за гъвкавост, които
традиционно остават извън МФР, тъй като те не са „програмируеми":

Резерва за спешна помощ

Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Фонда за солидарност

Инструмента за гъвкавост

В този механизъм ще има и някои новости:

  • В областта на растежа, работните места и сближаването се създава нова схема за финансиране на предварително определени транспортни, енергийни и ИКТ инхраструктури от общоевропейски интерес -  Механизъм за свързване на Европа.

Той ще бъде управляван централно от Европейската комисия

  • В областта на растежа, работните места и сближаването ЕК предлага да се обединят Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд и Кохезионният фонд в Обща стратегическа рамка, която ще обхваща и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

 

Комисията предлага с всяка държава-членка да се сключи договор за партньорство с цел постигане на програмиране, ориентирано към резултати.

 

 

За други новости и предложения и за по-подробна информация виж брошурата "Предложение на Европейската комисия за многогодишната финансова рамка за 2014-2020 г.

 

Какво следва?

 

След като Комисията представи всички законодателни предложения относно политиките на ЕС, Европейският парламент и Съветът, които сформират законодателната власт на ЕС, ще преговарят, изменят и решават относно тези предложения.

За задействането на реформите и навременното започване на прилагането на новите програми МФР трябва да бъде приета преди края на 2012 г.

Пътна карта

2011 г.: Комисията публикува предложението си  за Многодишна финансова рамка на 29 юни 2011 г.;

2012 г.: Споразумение между Европейския парламент и Съвета относно следващата МФР;

2013 г.: Приемане по процедурата на съвместно вземане на решения на нови правни основания

 

 

 

Обратно

JEvents v3.1.2 Stable   Copyright © 2006-2013

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europass



purple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news