Дейности

Календар

Вижте по година Вижте по месец Търси Към месец

Училищното настоятелство на СОУ „Екзарх Антим І" - в помощ за подобряване на материалната база

 

Училищното настоятелство към СОУ „Екзарх Антим І", на 8 октомври 2011 г . покани своите членове, родители и ученици  да проявят доброволчество и да се присъединят към проекта „Моят европейски училищен двор" като помогнат в боядисването на оградата, обикаляща училището и двора. Целта на този проект е да бъде подобрено състоянието и естетическия изглед на училищния двор, а учениците да се възпитават  в проявите на доброволчеството, като оказват  безвъзмездна помощ в свободното си време.

 

Училищните настоятелства в България осъществяват общественополезна дейност, което е  също една от проявите на доброволчество. Според Закона за народната просвета: „Настоятелствата се създават като независими доброволни сдружения за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на училището, детската градина иобслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета, на устава или учредителния си акт. „

Инициативата за боядисване на училищната ограда се провежда в рамките на регионалната кампанията „Моят европейски училищен двор", обявена от  офиса на Европейски информационен център „Европа директно"- Стара Загора и е под патронажа на областния управител Йордан Николов. В кампанията участват 4 казанлъшки училища, сред които и СОУ „Екзарх Антим І".

На поканата на училищното настоятелство в съботния ден откликнаха над 60 ученици, родители, учители, които боядисаха  голяма част от училищната ограда, като оползотвориха 50 кг бяла боя.50 % от  материалите са осигурени от „Европа директно"-Стара Загора, а останалата част от материалите, необходими за довършване на започнатите дейности ще бъде съфинансирана от Община Казанлък и от училищното настоятелство.

 

 

 

 


 

Обратно

JEvents v3.1.2 Stable   Copyright © 2006-2013

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news