Свържете се с нас

2 1208633671389987В Официалния вестник на ЕС от е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Европа за гражданите“ – Безвъзмездни средства за оперативни разходи – Структурна помощ за европейски мозъчни тръстове и организации на гражданското общество на европейско равнище.

Приетата за периода 2014-2020 г. Програма „Европа за гражданите“ е основен инструмент в този контекст. Целта е да се допринесе за разбирането, от страна на гражданите, на същността на Съюза, на неговата история и многообразие, както и да се подпомогне европейското гражданство. Цели се и да се подобрят условията за упражняване на правата и ползването на привилегиите на европейския гражданин.

Целта на тази покана е да се изберат организации с европейски обхват, които чрез своите постоянни, обичайни и редовни дейности допринасят осезаемо за постигането на целите на програмата „Европа за гражданите“.

Конкретните цели на Програмата са:

 • повишаване на осведомеността във връзка с паметта за миналото, общата история и ценности, и целта на Съюза да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи чрез стимулиране на дебати, размисъл и изграждане на мрежи (направление 1);
 • насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите, на равнището на Съюза, чрез подобряване на разбирането на гражданите за процеса на създаване на политиките на Съюза и чрез осигуряване на условия за обществена и междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на равнището на Съюза (направление 2).

Поканата е отворена за организации, които:

 • са организации с нестопанска цел;
 • играят активна роля в сферата на европейското гражданство, определена в техния устав или описание на целите и задачите, и съответстват на една от горепосочените категории;
 • са законно установени и са били правен субект поне четири години (към 1 ноември 2017 г.) в държава, допусната до участие;
 • гарантират, че с дейността си осъществяват транснационални връзки с няколко държави, като така обхващат местна и регионална общественост;
 • Извършват дейността си в допуснати до участие държави със следния географски обхват:
  • Организации на гражданското общество за „Европейска памет за миналото“ и Организации на гражданското общество на европейско равнище трябва да имат членове или дейности в поне 12 държави, допуснати до участие;
  • платформите на общоевропейските организации трябва да имат най-малко 20 представителни организации членки, с което се осигурява присъствие във всички държави членки на ЕС;

Физическите лица и публичните органи не се допускат по тази покана.

Крайният срок за подаване на заявления е 18 октомври 2017 г. (сряда) не по-късно от 12:00 ч. CET(на обяд, брюкселско време).

Заявлението за кандидатстване, заедно с всичките му приложения, трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички приложими към тях приложения.

Електронният формуляр е достъпен на:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – EACEA-33/2017 – Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 г.  (474.6 KB, PDF)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg